Informasjon til bedrifter

Hva er et opplæringskontor
I et opplæringskontor har flere bedrifter i fellesskap påtatt seg opplæringsansvar av lærlinger. Opplæringen skjer i samarbeid med lærebedriften, yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingen.

Opplæringskontorets oppgaver
Skrive lærekontrakter med lærling og bedriften, se til at nødvendig teoriopplæringen blir gjennomført, oppmelding til fagprøven, samt andre administrative rutiner.

Opplæringskontoret skal føre tilsyn med at lærlingen får den opplæringen han/hun har krav på og at den praktiske opplæringen blir dokumentert. 

Opplæringskontoret skal ved sitt samarbeid med og mellom bedriftene, lærlingene, yrkesopplæringsnemnda og skoleverket være en ressurs for medlemsbedriftene i forhold til rekruttering, kunnskap om læreplaner, skoletilbud, læretid med mer.
Gjennom vårt samarbeid skal vi utdanne ungdom i Finnmark til dyktige fagarbeidere slik at bedriftene får øket tilgang på kvalifisert arbeidskraft.


Medlemskap
Som medlemmer i opplæringskontoret regnes bedrifter som tilslutter seg Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor sine vedtekter og har betalt forfalte avgifter til kontoret.
Det forventes at bedriften driver sin virksomhet etter sunne forretningsmessige prinsipper og har et alminnelig godt omdømme.


Godkjenning
For at en bedrift i Finnmark skal kunne ta inn lærlinger må den godkjennes av Finnmark Fylkeskommune.
For at en bedrift skal bli godkjent er det en forutsetning at bedriften har faglig kvalifisert personell og arbeider innenfor områder som dekker læreplan for faget. Bedriften må også ha eller skaffe seg en godkjent faglig leder, dvs. en som har nødvendige papirer innenfor fagområdet.


Økonomi
For hver lærling vi skriver kontrakt med mottar vi offentlig tilskudd med to årlige utbetaliger.  Generalforsamlingen vedtar hvor stor andel av dette tilskuddet som skal refunderes til medlemsbedriftene. Det resterende av tilskuddet skal dekke driften av opplæringskontoret.

I forbindelse med innmelding i Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor er det en engangsavgift på kr. 2000.- + m.v.a. Medlemsbedriftene betaler en årlig serviceavgift på kr. 1000.- + m.v.a.