Om oss

Våren 1998 gikk lokalt næringsliv i Hammerfest sammen og fikk etablert et flerfaglig opplæringskontor i byen. Målet var å øke rekrutteringen til håndverksfagene og å forbedre kvaliteten på opplæringen. Bedriftene fikk ikke rekruttert nok fagarbeidere.


I dag har Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor 62 eierbedrifter i håndverksfag våre eiere etterspør. Lærlingene våre får opplæring rundt om i Finnmark og på Vestlandet.


Mye av tiden går med til jobbing med inntak, oppfølging og rekruttering av lærlinger.


Olje og gassnæringen sitt inntog i Finnmark har gitt stor vekst på mange felt og i mange bransjer. Vår utfordring er å produsere nok fagarbeidere med lokal forankring.  

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest

Organisasjonsnummer 879 764 122

 

Kjell KristoffersenKjell Kristoffersen

Daglig leder

Tlf. 90 85 85 81 

kjell@hfo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Storvik

Kjersti Storvik 

Opplæringskonsulent

Tlf. 95 97 05 05 

kjersti@hfo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Østerås Pedersen

Monika Østerås Pedersen  

Opplæringskonsulent

Tlf. 45 25 34 19 

monika@hfo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Enoksen

Opplæringskonsulent

Tlf. 95 84 15 05 

runar@hfo.no

    

 

Nicolai Ringlund 

Opplæringskonsulent 

Tlf. 48 15 55 66

nicolai@hfo.no

 

 

 

Etter generalforsamlingen i mai 2017 har HFO følgende styre:

 

Harald Johnsen                       Styreleder                Gagama Elektro AS

Ola Hansen                              Styremedlem           Nyboloft Entreprenør AS

Unn Wenche Slettvoll              Styremedlem           Hammerfest kommune

Trond-Arild Berntsen               Styremedlem           Rørlegger Berntsen AS