Prøvestasjoner

 

I elektrikerfaget og rørleggerfaget tas fag- og svenneprøven i prøvestasjon. I Finnmark er det prøvestasjoner på følgende steder:

 

ELEKTRIKERFAGET

 

Alta

Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

 

RØRLEGGERFAGET

 

Alta