RESTAURANT- OG MATFAG

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.
 

 

 

INSTITUSJONSKOKKFAGET

 

Institusjonskokkfaget skal legge grunnlaget for yrkeskompetanse i produksjon av mat på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor. Institusjonskokkfaget skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

 

Opplæringen skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre skal opplæringen legge vekt på sammenhenger mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

 Institusjonskokkfaget - Anita Jullum Wahl, Hammerfest kommune

 

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er institusjonskokk.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i institusjonskokkfaget.

 

 

 

BUTIKKSLAKTERFAGET

 

Butikkslakterfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen tilskjæring og stykking, produksjon og salg av kjøtt, kjøttprodukt og ulike ferdigretter. Butikkslakterfaget skal ta vare på norsk og samisk matkultur, samtidig som faget skal utvikle seg i tråd med nye internasjonale trender.

 

Opplæringen skal medvirke til at dagligvarebransjen og slakterforretningene kan gi rettledning om råvarer og tilvirking. Opplæringen skal også legge vekt på etiske krav og kvalitetskrav, økonomi, verdiskaping, råvareutnytting og svinn. Videre skal opplæringen legge grunnlag for trygg mat og god hygiene ved produksjon av mat. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringen skal også medvirke til et bevisst og profesjonelt forhold til service, samarbeid, kommunikasjon og likestilling.

 

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Videre skal opplæringen legge vekt på utviklingen i butikkslakterfaget og endringer knyttet til rutiner i bedriften.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Yrkestittel er butikkslakter.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i butikkslakterfaget.